geografia

certyfikaty38

Plakat podsumowujący zajęcia z geografii p. Anny Banaś.

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z geografii p. Anny Banaś. Więcej >

certyfikaty06

Plakat podsumowujący zajęcia z geografii p. Alicji Duliby.

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z geografii p. Alicji Duliby. Więcej >

geografia liceum 2012-1

Geografia dla licealistów

W zajęciach wzięło udział 48 uczniów: 23 dziewczęta i 1 chłopiec. Przeprowadzono 128 godzin zajęć. Zajęcia prowadziła p. Anna Banaś. Zajęcia ukończyło 100% uczestników.  Więcej >

geografia gimn2012-1

2011/2012 Geografia – grupa gimnazjalna, 2010/2011 Geografia – grupa licealno-gimnazjalna

Prowadzący – Alicja Duliba.
2010/2011 dziewcząt – 6, chłopców – 6;
2011/2012 dziewcząt – 7, chłopców – 5.
Suma godzin – 2010/2011  64 godziny;  2011/2012  64 godziny.
Wyjścia: – Muzeum Regionalnego w Trzebnicy, – zajęcia terenowe – Orientacji mapy, lokalizowanie obiektów na mapie. Więcej >
Zajecia literackie - poziom rozszerzony II kl. III

Podsumowanie projektu w klasach III liceum – 2011/2012

  • Na 430 uczestników projektu 70 os. to uczniowie klas III LO.
  • Na 117 uczniów klas III 70 os. uczestniczyło w projekcie i brało udział  w 109 zajęciach, tzn.:
  1. 38 os. uczestniczyło  w 1 rodzaju zajęć;
  2. 26 os……….//……….  w 2 rodzajach zajęć;
  3. 5 os………//……….  w 3 rodzajach zajęć;
  4. 1 os. …….//……..  w 4 rodzajach zajęć. Więcej >
geografia grupa gimnazjalna

Geografia – grupa gimnazjalna

W listopadzie uczestnicy nabyli sprawność interpretowania map tematycznych, nauczyli się czytania, analizowania i wyszukiwania informacji pod kątem, przydatności w realizowaniu tematów dotyczących geologii i dynamiki atmosfery. Aby poznać lepiej procesy rządzące ziemską litosferą i atmosferą zajęcia zaczynały się od oglądania filmu popularno-naukowego i na ich podstawie, w oparciu o znajomość podstawowych praw fizyki i chemii były uzupełniane zeszyty ćwiczeń z pakietu edukacyjnego. Więcej >
geografia grupa gimnazjalna

Zajęcia geograficzne dla grupy gimnazjalnej

W środowych zajęciach grupy uczestniczy 12 osób – są to uczniowie wszystkich trzech roczników gimnazjalnych, troje z pierwszej klasy, czworo z drugiej klasy i pięcioro z klasy trzeciej,  7 dziewcząt i 5 chłopców. Na cotygodniowych zajęciach, grupa rozwiązuje dużą ilość zadań, korzystając z różnorodnych pomocy edukacyjnych. Więcej >
geografia grupa gimnazjalna

Grupy geograficzne – zdjęcia

geografia grupa gimnazjalna Więcej >

geografia zajecia przygotowujace do matury

Geografia – zajęcia przygotowujące do matury

Październik:
Głównym celem naszych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie się do matury. Zaczynamy więc powtarzać materiał. Wykorzystamy zbiory zadań, Vademecum i arkusze w Internecie. W tym miesiącu ćwiczymy umiejętności wykorzystania map topograficznych. Analizujemy konsekwencje jakie wynikają z ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi – zróżnicowanie czasu i pór roku. Więcej >

geografia grupa licealno – gimnazjalna

Zajęcia geograficzne dla grupy licealno-gimnazjalnej – podsumowanie

Na zajęciach listopadowych, grupa geograficzna licealno-gimnazjalna, poznawała tektonikę płyt litosfery oraz astronomiczne podstawy funkcjonowania systemu przyrodniczego Ziemi. Istnienie życia na Ziemi zawdzięczamy przede wszystkim promieniowaniu słonecznemu, które napędza wszystkie zjawiska związane z pogodą i klimatem ziemskimi. Więcej >