nauka pływania

nauka plywania 2012-1

Plakat podsumowujący zajęcia nauki pływania p. J. Pilip, p. C. Pawlik – Kądziołki i p. A. Stęplowskiego.

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć lakat podsumowujący zajęcia nauki pływania przeprowadzane pod opieką p. Joanny Pilip, p. Cecylii Pawlik – Kądziołki i p. Andrzeja Stęplowskiego. Więcej >

nauka plywania 2012-4

Nauka pływania

W zajęciach nauki pływania wzięło udział 179 uczniów. Na basenie zrealizowano 128 godzin. Opiekę w trakcie zajęć sprawowali: p. Andrzej Stęplowski, p. Cecylia Pawlik – Kądziołka, p. Joanna Pilip i p. Sławomira Gniadek. Więcej >

plywanie 2012

Nauka pływania – grupa II

Już niespełna 4 miesiące klasa I B i kilka osób z klasy I c, uczą się pływać lub szlifują swoje umiejętności, poznając właściwą technikę pływania różnymi stylami. Godzina zegarowa w basenie i ćwiczenia w formie treningu pływackiego nie należą do łatwych zajęć. Koordynacja pracy rąk i nóg, prawidłowy wydech do wody, nurkowanie i pływanie pod wodą oraz bezpieczne skoki do wody są nieodłącznym elementem projektu. Więcej >
plywanie2012-4

Pływanie grupa II

W dniu 24 lutego 2012 r. zajęcia na pływalni trzebnickiej rozpoczęła grupa II. Zakwalifikowanych zostało 20 chłopców i 20 dziewcząt z klas I B i C gimnazjum. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zostali poddani sprawdzianowi umiejętności pływackich. Na tej podstawie instruktorki podzieliły grupę na umiejących pływać i tych, którzy pływać się będą uczyć. Grupa wyróżnia się na pływalni jednakowymi strojami i mamy nadzieję, wyróżniać się będzie zapałem i pracowitością w podnoszeniu umiejętności pływania różnymi stylami. Andrzej Stęplowski Więcej >
plywanie2012-3

Pływanie – grupa I (podsumowanie)

17 lutego 2012 r. po 16-tu tygodniach zajęć, pierwsza grupa młodzieży z klas pierwszych A i C naszego gimnazjum zakończyła naukę pływania w ramach projektu ” Kształcąc Nowocześnie Równamy Szansę”. W lekcjach treningowych brało udział 48 osób (33 dziewczęta i 15 chłopców). Taka też liczba ukończyła zajęcia. Niektórzy z nich przez ten czas nauczyli się pływać, a spora grupa, bo 11 osób pozytywnie zdało egzamin na kartę pływacką. Więcej >
plywanie 2012-3

Pływamy coraz lepiej!

Czas szybko płynie, a jeszcze szybciej w wodzie. Rozpoczęte z początkiem roku szkolnego zajęcia z pływania dla I grupy uczniów naszego gimnazjum w ramach KNRS-u zakończą się 17-go lutego. Zostały trzy treningi dwugodzinne, i trzeba będzie podziękować prowadzącym instruktorom i instruktorkom za ich pracę nad poprawieniem umiejętności pływackich 48 uczniów. Ostatnio kilkoro z nich zdawało egzamin na kartę pływacką. Więcej >
plywanie 2011-1

Nauka pływania

W ramach projektu „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”, młodzież klas I naszego gimnazjum uczy się pływać. W roku szkolnym 2011/2012, nauką pływania objętych zostało 88 osób. Pierwsza grupa (48 osób) rozpoczęła zajęcia 30-go września. Przed nimi 32 godziny zajęć na pięknym, nowym trzebnickim basenie. Więcej >
plywanie-2-2011-1

Nauka pływania

Od 11 lutego 2011 roku na zajęcia na pływalni w Brzegu Dolnym dojeżdża II grupa uczniów I klas gimnazjum (I C i druga połowa klasy I B). Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy ćwiczebne w zależności od poziomu umiejętności pływackich. W czasie zajęć uczą się bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym,  a także poznają i doskonalą technikę pływania różnymi stylami. Chętni uczniowie mogą również  poddać weryfikacji swoje umiejętności podczas egzaminu na kartę pływacką. Joanna Pilip Więcej >

plywanie-1

Nauka pływania

4 lutego 2011 r. pierwsza grupa uczniów, zakończyła cykl 16 wyjazdów na basen do Brzegu Dolnego, odbywających się w ramach projektu: „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”. Dziewczęta i chłopcy z klasy I A i IB (uczniowie dojeżdżający) pod czujnym okiem 3 instruktorów mieli okazję uczyć się i doskonalić technikę pływania różnymi stylami. Więcej >

plywanie1-1

Nauka pływania

W ramach projektu: „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse” 46 uczniów I klas gimnazjum  w każdy piątek bierze udział w zajęciach sportowych na basenie w Brzegu Dolnym. Więcej >