Język angielski

certyfikaty57

Plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Patrycji Hołubik

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Patrycji Hołubik Więcej >

certyfikaty56

Plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Joanny Plichty.

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Joanny Plichty. Więcej >

certyfikaty48

Plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Grzegorza Susła.

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Grzegorza Susła. Więcej >

certyfikaty41

Plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Agnieszki Biardy.

Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z języka angielskiego p. Agnieszki Biardy Więcej >

j.angielski p. rozszerzony B2 2012-3

Język angielski poziom rozszerzony B2

W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów: 15 dziewcząt i 9 chłopców. Przeprowadzono 128 godzin lekcyjnych. Uczestnicy podnosili swoje kompetencje z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zajęcia były skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności płynnego i naturalnego mówienia. Aby lepiej mówić po angielsku, pracowaliśmy nad swoją wymową za pomocą ćwiczeń na wymowę i intonacje. Praca w parach i małych grupach dała efekt swobodzie w mówieniu. Więcej >

j. angielski poziom podstawowy

Język angielski – poziom podstawowy B1

W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów: 6 chłopców i 18 dziewcząt. Przeprowadzono 128 godzin lekcyjnych. Nasze zajęcia brały pod uwagę kilka ważnych faktów dotyczących nauki języka we współczesnym świecie: Każdy z nas jest inny, więc i języka uczy się w inny sposób. Ze względu na to uczniowie mieli w czasie zajęć okazję: Więcej >

angielski p. rozszerzony B2 2012-1

Język angielski – poziom rozszerzony (B2)

W zajęciach brało udział 24 uczniów:  5 chłopców i 19 dziewcząt. Zrealizowano 128 godzin lekcyjnych. Zajęcia w pierwszej edycji miały na celu podwyższenie kompetencji skutecznego oraz poprawnego pod względem gramatycznym porozumiewania się w języku angielskim oraz poznanie podstawowych zasad poprawnego przekładu (wyćwiczenie umiejętności poprawnego rozpoznawania form tekstów, zastosowanych stylów oraz kontekstu kulturowego). Więcej >

j.angielski gimnazjum 2011-12-4

Język angielski – grupa gimnazjalna A2

W zajęciach wzięło udział 24 uczniów: 14 dziewcząt i 10 chłopców. Zrealizowano 128 godzin lekcyjnych. Na naszym projekcie doskonaliliśmy  umiejętność posługiwania się  gramatyką j. angielskiego. Ćwiczyliśmy poprawność języka bazując na działach tematycznych: człowiek, szkoła , żywienie , podróżowanie i turystyka , kultura , zdrowie, zakupy i usługi, zawody, dom, sport , nauka i technika oraz życie społeczne. Pracowaliśmy z następującymi czasami i strukturami: present simple , present continuous ,past simple, past continuous, present perfect , past perfect , future simple, tryb rozkazujący, strona bierna, mowa zależna  oraz first conditional. Opisywaliśmy również obrazki , pisaliśmy listy i e-maile. Ponadto, ćwiczyliśmy zadania typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru oraz uzupełniania luk w tekście, które stanowią przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. (Martyna K. kl. 2a G) Więcej >
Zajecia literackie - poziom rozszerzony II kl. III

Podsumowanie projektu w klasach III liceum – 2011/2012

  • Na 430 uczestników projektu 70 os. to uczniowie klas III LO.
  • Na 117 uczniów klas III 70 os. uczestniczyło w projekcie i brało udział  w 109 zajęciach, tzn.:
  1. 38 os. uczestniczyło  w 1 rodzaju zajęć;
  2. 26 os……….//……….  w 2 rodzajach zajęć;
  3. 5 os………//……….  w 3 rodzajach zajęć;
  4. 1 os. …….//……..  w 4 rodzajach zajęć. Więcej >
j. angielski poziom podstawowy

Język angielski – poziom podstawowy B1

Naukę rozpoczęliśmy w październiku od diagnozy, która pozwoliła nam ustalić, jakie umiejętności najbardziej wymagają udoskonalenia. Uczniowie wyrazili też swoje oczekiwania co do zajęć. Podczas październikowych zajęć wykonaliśmy również test VARK, pomagający ustalić, jaki każdy ma styl uczenia się – wzrokowy, słuchowy, oparty na czytaniu i pisaniu czy kinestetyczny i porozmawialiśmy o metodach uczenia się pomocnych w każdym z tych stylów. Więcej >