Celem warsztatów i konsultacji zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery było osiągnięcie przez uczniów „złotego środka” w zakresie komunikacji interpersonalnej i  umiejętności uczenia się, służących właściwej samoocenie. Dopiero wtedy wiedza, postawy i zdobyte umiejętności przyniosą oczekiwane rezultaty.
Ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej w zespole:
1. Świadomość własnej indywidualności: ćwiczenie „Ja w grupie”- każdy narysował drzewo, którego pień stanowiły jego cechy i zainteresowania, a gałęzie należały do uczniów z grupy. Wniosek: Żadna gałąź z pniem nie była taka sama!! Jesteśmy jedyni i niepowtarzalni. To jest źródłem naszej radości i siły.
2. Grupa źródłem informacji o mnie: „Jaki jestem, jaka jesteś” każdy uczeń opisuje siebie (w czym jest dobry, w jakiej pracy będzie najlepszy itp.)z jednej strony kartki,  a otrzymuje wpisy od innych o sobie z drugiej strony kartki.
3. Bardzo żywiołowe zachowania uczniów i  różnorodne informacje zwrotne (czasem żartobliwe, ale w każdej informacji jest jakaś wiedza, stwarzająca możliwość zmiany myślenia o sobie – wyjście ze schematów)
Uczenie się – 2 godz.
Testy umieszczone na stronie internetowej szkoły : sekcja ”dla uczniów”, kategoria „doradztwo zawodowe” pomagają rozpoznać  styl uczenia się każdego ucznia. Pytania pozwalają „włączyć” myślenie o sobie i rozpoznać dominujące zmysły i półkulę mózgową. Ta wiedza jest podstawą do wyboru własnego stylu uczenia się. Każdy z nich jest opisany – propozycja nie do odrzucenia ale bywa różnie: w końcu mamy wolną wolę……
Techniki efektywnego uczenia się: Film pokazujący proste metody, śmieszne więc skuteczne – chyba, że ktoś lubi swoje, bardzo, za bardzo się przyzwyczaił i wtedy wszystko co nowe uważa to zbędne, a czasem za złe.
Test „Zarzadzanie czasem” pomaga w rozpoznaniu czy stosowany sposób gospodarowania nim jest skuteczny.
Samoocena  i świadomość własnego potencjału – 3 godz
W czym jestem lepszy od kolegi? Z czego jestem dumny? – ćwiczenia: dzielimy się wiedzą o swoich osiągnięciach – koncentracja na sukcesach i mówienie o nich!!!!
Warto gromadzić „teczkę próżności” (podziękowania, gratulacje, zaświadczenia. Im grubsza, tym właściwsza samoocena, bo są widoczne podstawy
Rozpoznanie predyspozycji zawodowych; test obrazkowy „Labirynt zawodów” pozwala uświadomić sobie, które czynności lubimy, które nas interesują albo mogłyby zainteresować. Wynik pokazuje w której branży będziemy najlepsi i można obejrzeć film ilustrujący pracę z proponowanej branży. Dzięki udziałowi w projekcie mamy do dyspozycji filmy ze wszystkich branż. Poglądowy to dokument.
Test umieszczony na stronie „Przyjecie”( jestem na przyjęciu, do kogo w pierwszej kolejności przysiądę się…?) szybko diagnozuje profil osobowości  i stanowi podpowiedź do właściwych wyborów.
Znajomość i świadomość własnego systemu wartości to ważny element właściwych wyborów!
Test, rozmowa, przykłady autorytetów to sposób na lepszą świadomość własnych potrzeb.
Moduł  IV: Wiedza o rynku pracy, zawodach  i ścieżkach edukacji - 3 godz.
Mapa świata pracy czyli 4 strefy:
- świat danych:  fakty, liczby, archiwa, procedury biznesowe, konta
- świat idei: prdy umysłowe, teorie, , nowe sposoby mówienia, robienia czegoś np. muzyka
równania, słowa
- świat  rzeczy; maszyny, urządzenia, materiały
- świat ludzi: ludzie, którymi opiekuje się, pomaga, informuje
Każdy może rozpoznać swoje środowisko pracy i wybrać odpowiadający zawód oraz drogę kształcenia
Mechanizmy rządzące rynkiem pracy najlepiej pokazała rozmowa z pracodawcami na Targach Pracy w Trzebnicy, oraz z samym dyrektorem naszego Urzędu Pracy: Jego zdaniem,  najczęściej bezrobotnymi są osoby, które boją się podjąć pracę. Dlatego im wcześniej znajdziemy się na rynku pracy, tym lepiej na nim zaistniejemy.
Wolontariat jest dobrym sposobem na poznanie zawodów i zrozumienia mechanizmów na rynku pracy.
Moduł  V: Planowanie – 2 godz.
SMART – to skrót od kolejnych kroków, które należy podjąć, aby zrealizować cel.
Jak podejmuję decyzję?  Bez wielokierunkowego  myślenia nie zbliżymy się do dobrych rozwiązań. Warto trenować myślenie odpowiadając sobie na pytania co?, po co?, dlaczego? co z tego wyniknie?  Bogumiła Łukaniec