Październik:
Głównym celem naszych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie się do matury. Zaczynamy więc powtarzać materiał. Wykorzystamy zbiory zadań, Vademecum i arkusze w Internecie. W tym miesiącu ćwiczymy umiejętności wykorzystania map topograficznych. Analizujemy konsekwencje jakie wynikają z ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi – zróżnicowanie czasu i pór roku.
Listopad:
Powtarzamy wiadomości i rozwiązujemy zadania związane z geologią, czyli budową skorupy ziemskiej i procesami jakie zachodzą w jej wnętrzu i na jej powierzchni.
Grudzień:
Teraz czas na dalszą część geografii fizycznej:  atmosferę, hydrosferę i biosferę. Ćwiczymy wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy tymi sferami.
Styczeń:
W tym miesiącu główny nacisk kładziemy na problemy demograficzne – ćwiczymy umiejętności wyjaśniania przyczyn i konsekwencji zróżnicowania przyrostu naturalnego na świecie i.t.d.
Luty:
Doskonalimy korzystanie z różnych źródeł informacji: tabele, wykresy, mapy tematyczne – na zadaniach z gospodarki człowieka.
Marzec:
Przypominamy wiadomości związane z wpływem gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze – analiza modeli przyczynowo-skutkowych.
Kwiecień:
Na koniec podsumowanie materiału z geografii Polski i diagnoza, która ma sprawdzić, czy zrobiliśmy jakieś postępy w zakresie naszej wiedzy i umiejętności. Anna Banaś