W załączniku informacja o przetargu nieograniczonym - Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. ogłoszenie 01.10.2010 r.

2. SIWZ 01.10.2010 r

3. odpowiedzi do SIWZ z 01 10 2010 r

4. Modyfikacja do SIWZ NR 1

5. zał. nr 1 do SIWZ 07 10 2010 r

6. Zawiadomienie o wyniku postepowania