Informacje  dotyczące warunków zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników w projekcie „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse” (w załącznikach)

załączniki:

Regulamin procedury rekrutacji pracowników do projektu

ogłoszenie o naborze kadry KNRS

ogłoszenie prac. finansowo-księgowy KNRS

zapytanie o cenę – obsługa strony internetowej