Zajęcia doskonalące gr. I

Zajęcia doskonalące gr. II

Zajęcia wyrównawcze gr. I

Zajęcia wyrównawcze gr. II