W środowych zajęciach grupy uczestniczy 12 osób – są to uczniowie wszystkich trzech roczników gimnazjalnych, troje z pierwszej klasy, czworo z drugiej klasy i pięcioro z klasy trzeciej,  7 dziewcząt i 5 chłopców. Na cotygodniowych zajęciach, grupa rozwiązuje dużą ilość zadań, korzystając z różnorodnych pomocy edukacyjnych. Na każdych zajęciach uczniowie pracują również w oparciu o przygotowane prezentacje multimedialne oraz programy komputerowe dostępne z wyposażenia szkoły. Po dwóch miesiącach pracy nie straszne są im różne zadania geograficzne z wykorzystaniem wiedzy matematycznej (obliczanie, przeliczanie i porównywanie skali). Także doskonale radzą sobie z czytaniem treści map, ponieważ poznawali na zajęciach tajniki „języka kartograficznego”. Pomimo różnego poziomu wiedzy geograficznej uczestników, uczniowie bardzo dobrze ze sobą współpracują. Alicja Duliba