Grupa dziennikarska z gimnazjum zajmowała się w październiku  oprawą medialną kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej – TRAKTOR dla Chalual Chat przeprowadzonej w naszej szkole w ramach projektu edukacji globalnej „Jeden świat- kluby filmowe”, w którym uczestniczy klasa 1CG.  Kursanci wykorzystali swoje świeżo nabyte umiejętności w pracy z programem Publisher i stworzyli ulotki zachęcające do włączenia się w akcję oraz plakaty popularyzujące wiedzę na temat sytuacji ekonomiczno-politycznej w Sudanie. Młodzi dziennikarze opisali  działania gimnazjalistów w pierwszym numerze Żakolandii oraz na stronie www.mamchrapkenapisanie.blogspot.com. Za skład pierwszego numeru gazety odpowiadała Agata Jakób z klasy 2A, która wykazała się wysokim profesjonalizmem oraz odpowiedzialnością. Jej kolega, Maciek Zielonka, podjął się administrowania blogiem projektu dziennikarskiego. Zdjęcia podczas kampanii PAH wykonywała Lilia Lech. Monika Komisarczyk