Czym się zajmujemy i kim jesteśmy?
Dwanaście osób, z kilku klas, reprezentanci całej niemal szkoły, pierwszo-  drugo- i trzecioklasiści. Co można o nas powiedzieć więcej? Pasjonaci, chcący zgłębić tajniki współczesnego świata. Jesteśmy jak archeolodzy i naukowcy, mieszamy składniki w poszukujemy wiedzy… Ukonstytuowaliśmy się pod koniec września, chętni i gotowi do pracy!
Przez cały październik poznawaliśmy czym jest społeczeństwo z punktu widzenia rożnych kultur i politologii. Zastawialiśmy się jak powinny funkcjonować grupy między ludzkie, a jak funkcjonują i dlaczego często daleko im do ideału. Sprawdzaliśmy czy w naszej okolicy funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, czy jesteśmy zdani tylko na siebie. Niczym don Kichot z La Manchy staraliśmy się pokonać stereotypy, poznając mniejszości narodowe i etniczne w naszym kraju… i w przeciwieństwie do błędnego rycerza odnieśliśmy sukces :)
W listopadzie i w grudniu przenieśliśmy się w świat polityki… zastanawialiśmy się czym są partie, jak funkcjonują i jakie jest ich miejsce w społeczeństwie. Udało nam się także poznać różne typy ustrojów i poglądów politycznych.
Każdy z nas zrobił sobie test, który określił, jak można nazwać nasz pogląd na świat. Dzięki temu zrozumieliśmy trudne dotąd określenia: konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja itp. Przeprowadziliśmy też mini wybory, które posłużyły nam do policzenia mandatów poselskich według kilku metod… matematyka na WOSie, wyszła nam całkiem nieźle. Trzy miesiące zajęć pożegnaliśmy „małym testem”, który wyszedł nam nawet dobrze… Łukasz Migniewicz