Czas szybko płynie, a jeszcze szybciej w wodzie. Rozpoczęte z początkiem roku szkolnego zajęcia z pływania dla I grupy uczniów naszego gimnazjum w ramach KNRS-u zakończą się 17-go lutego. Zostały trzy treningi dwugodzinne, i trzeba będzie podziękować prowadzącym instruktorom i instruktorkom za ich pracę nad poprawieniem umiejętności pływackich 48 uczniów. Ostatnio kilkoro z nich zdawało egzamin na kartę pływacką. Jesteśmy ciekawi ilu ją uzyska. Trzeba bowiem przepłynąć 200 m, w tym chociaż 50 m na grzbiecie, wykonać skok do wody z wysokości co najmniej 70 cm oraz przepłynąć pod wodą co najmniej 5 m. Egzamin przeprowadził młodszy instruktor WOPR Mateusz Suszczyński. A do egzaminu naszą młodzież przygotowywały instruktorki: Marta Zając, Dominika Duszak, Weronika Chryczyk. Dziękujemy bardzo! Opracował Andrzej Stęplowski