Uczestnicy warsztatów dziennikarskich szkolili w ostatnich tygodniach swoje umiejętności krytycznego odbioru tekstów prasowych. Korzystając zarówno z pakietu szkoleniowego, jak i materiałów źródłowych uczniowie doskonalili tworzenie krótkiego tekstu publicystycznego w oparciu o podany materiał. Młodzi dziennikarze, poznając arkana pracy redaktorskiej, uczą się analitycznego czytania informacji prasowych, pogłębiają zdolność trafnej interpretacji intencji nadawcy i rozpoznawania narzędzi manipulacji. Po warsztatach fotograficznych podnieśli swoje umiejętności z tej dziedziny i zamierzają je wykorzystać przy nadarzającej się okazji. Oprawa medialna szkolnych wydarzeń jest więc zapewniona! Monika Komisarczyk