17 lutego 2012 r. po 16-tu tygodniach zajęć, pierwsza grupa młodzieży z klas pierwszych A i C naszego gimnazjum zakończyła naukę pływania w ramach projektu ” Kształcąc Nowocześnie Równamy Szansę”. W lekcjach treningowych brało udział 48 osób (33 dziewczęta i 15 chłopców). Taka też liczba ukończyła zajęcia. Niektórzy z nich przez ten czas nauczyli się pływać, a spora grupa, bo 11 osób pozytywnie zdało egzamin na kartę pływacką. Stanowi to 23% wszystkich uczestników, co potwierdziło nasze oczekiwania. Gratulujemy! Ponadto dwóch uczniów – Michał Czarny i Bartosz Kuźma, zostało zakwalifikowanych do sekcji pływackiej. Może jeszcze kiedyś o nich usłyszymy! Młodzież podczas tych zajęć wykazywała się dyscypliną, pracowitością, wzajemną pomocą i szacunkiem do koleżanek i kolegów oraz umiejętnością w w komunikowaniu się między sobą. Andrzej Stęplowski