W dniu 24 lutego 2012 r. zajęcia na pływalni trzebnickiej rozpoczęła grupa II. Zakwalifikowanych zostało 20 chłopców i 20 dziewcząt z klas I B i C gimnazjum. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zostali poddani sprawdzianowi umiejętności pływackich. Na tej podstawie instruktorki podzieliły grupę na umiejących pływać i tych, którzy pływać się będą uczyć. Grupa wyróżnia się na pływalni jednakowymi strojami i mamy nadzieję, wyróżniać się będzie zapałem i pracowitością w podnoszeniu umiejętności pływania różnymi stylami. Andrzej Stęplowski