W lutym nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w projekcie: „ Mam Haka na Raka”, którego głównym celem było uświadomienie uczniom przyczyn, skutków oraz profilaktyki raka jelita grubego. Pięcioosobowa grupa dziewczyn z klasy IIc – uczestniczki projektu KRNS: Justyna Kuryłowicz, Asia Kupiec, Ania Podrygało, Ola Kowalczyk i Gabriela Kuźmenko przygotowały prezentacje multimedialną, ulotki oraz plakaty informacyjne. Poprzez afisze została podkreślona waga badań profilaktycznych, dzięki którym możemy szybciej rozpoznać daną chorobę i podjąć walkę z nią. Bardzo pomocne okazały się materiały edukacyjne zamieszczane na stronie internetowej projektu, dzięki nim uczestniczki programu mogły dogłębnie zapoznać się z tematem tegorocznej edycji Mam Haka na Raka. Przygotowana przez nie prezentacja została przedstawiona we wszystkich klasach licealnych.  Anna Podrygajło