• Na 430 uczestników projektu 70 os. to uczniowie klas III LO.
  • Na 117 uczniów klas III 70 os. uczestniczyło w projekcie i brało udział  w 109 zajęciach, tzn.:
  1. 38 os. uczestniczyło  w 1 rodzaju zajęć;
  2. 26 os……….//……….  w 2 rodzajach zajęć;
  3. 5 os………//……….  w 3 rodzajach zajęć;
  4. 1 os. …….//……..  w 4 rodzajach zajęć.
  • Najwięcej osób uczestniczyło w projekcie z klasy III c: 82,6 % (19 os.);nie skorzystały z projektu tylko 4 osoby.
  • Tylko 5 os. nie uczestniczyło w projekcie z klasy III a, czyli 79,2 % (19 os.) wzięło w nim udział.
  • Z klasy III e uczestniczyło  50,0 %  (13 os.), z klasy III d 44,4 %  (12 os.), a z  klasy III b   41,2 %  (7 os.).
  • Na 117 wszystkich uczniów klas III LO wręczono 108 Certyfikatów dla 69 uczestników projektu, co stanowi 92,3 %.
  • Maturzyści uroczyście otrzymali Certyfikaty w dniu  zakończenia roku szkolnego – 27 kwietnia 2012 r. – i pozowali do poniższych zdjęć pamiątkowych.