Celem zajęć projektowych było podwyższenie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz rozumienia i tworzenia informacji, dlatego  najwięcej uwagi poświęciliśmy na ćwiczenia w analizie i interpretacji tekstów literackich i pracę z arkuszem maturalnym z języka polskiego w poziomie rozszerzonym. Zajęcia ukończyło 100% zapisanych uczestników. Wszyscy uczestniczyli w wyjazdach do teatru. Uczniowie podkreślali, że dzięki zajęciom nabrali większej pewności pod względem wiedzy i umiejętności, co umożliwiło uzyskanie lepszych wyników z języka polskiego. Z większą pewnością  swoich kompetencji przystąpili tez do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Grupa liczyła 6 chłopców i 18 dziewcząt. Zrealizowano łącznie 128 godzin oraz 4 wyjazdy do teatrów. Grażyna Grzegorek