Już niespełna 4 miesiące klasa I B i kilka osób z klasy I c, uczą się pływać lub szlifują swoje umiejętności, poznając właściwą technikę pływania różnymi stylami. Godzina zegarowa w basenie i ćwiczenia w formie treningu pływackiego nie należą do łatwych zajęć. Koordynacja pracy rąk i nóg, prawidłowy wydech do wody, nurkowanie i pływanie pod wodą oraz bezpieczne skoki do wody są nieodłącznym elementem projektu. Mamy nadzieję,że sprawdzian umiejętności pływania różnymi stylami pływania pod wodą zaowocuje zdobyciem dużej ilości kart pływackich. Andrzej Stęplowski