Za uczestnikami projektu rok spotkań sportowych w  12-osobowej grupie. Przed nimi ostatnie dwugodzinne zajęcia, niejako posumowujące roczne starania o to by spędzać czas ciekawie i kreatywnie. Będą to zawody sportowe. Przez dwa tygodnie uczniowie będą się do nich przygotowywać (plakaty, scenariusz zawodów, system rozgrywek). Projekt bez wątpienia umotywował ich do większej aktywności ruchowej i podniósł samoocnę w związku z nabyciem nowych umiejętności. W swoich wypowiedziach ankietowych na plan pierwszy wysunęły się  odpowiedzi: Wysoka forma sportowa przekłada się na moje lepsze samopoczucie oraz jestem człowiekiem aktywnym i pomysłowym. Myślę, że zdadzą egzamin z przygotowania zawodów sportowych, w których odegrają główną rolę. Andrzej Stęplowski