Zajęcia z Unifikacji Kulturowej odbywały się w szkole. Natomiast część z nich miała charakter wycieczek edukacyjnych do Wrocławia, których celem było poznanie dziejów miasta, jego zabytków, sławnych ludzi oraz kultury Dolnego Śląska. Uczniowie robili zdjęcia zabytkowych budynków, charakteryzowali style architektoniczne oraz zapoznawali się z historią regionu. Bernadeta MakowiecZrealizowano 64 godziny
Rezultaty twarde:
• ukończenie szkolenia przez 12 uczestników
• wyższe oceny roczne i wyniki egzaminów zewnętrznych u  biorących udział w zajęciach
• podniesienie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym u uczestników
• poprawa umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych
Rezultaty miękkie:
• zwiększenie motywacji do rozwijania własnych uzdolnień u beneficjentów
• wzrost pewności sukcesu na egzaminie zewnętrznym
• wzrost pewności siebie w działaniach edukacyjnych i interpersonalnych;
• poszerzenie znajomości niektórych pojęć i praw ekonomicznych.
• kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
• rozbudzanie ambicji ucznia do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
• doskonalenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie