Podczas zajęć z Wiedzy o społeczeństwie uczestnicy projektu analizowali zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczeństwa, państwa i struktury organów władzy. Poszukiwali wiadomości w Internecie, robili prezentacje, rozwiązywali testy i zadania maturalne. Podnosili swoje kompetencje: posługiwanie się językiem ojczystym i technologią informacyjną. Bernadeta Makowiec

Zrealizowano 124 godziny zajęć.
Rezultaty twarde:
• ukończenie szkolenia przez 24 uczestników
• wyższe oceny roczne i wyniki egzaminów zewnętrznych u  biorących udział w zajęciach
• podniesienie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym u uczestników
• poprawa umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych
Rezultaty miękkie:
• zwiększenie motywacji do rozwijania własnych uzdolnień u beneficjentów
• wzrost pewności sukcesu na egzaminie zewnętrznym
• wzrost pewności siebie w działaniach edukacyjnych i interpersonalnych;
• poszerzenie znajomości niektórych pojęć i praw ekonomicznych.
• kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
• rozbudzanie ambicji ucznia do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
• doskonalenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie