Dwanaście osób, z kilku klas, reprezentanci całej niemal szkoły, pierwszo-  drugo- i trzecioklasiści. Co można o nas powiedzieć więcej? Pasjonaci, chcący zgłębić tajniki współczesnego świata. Jesteśmy jak archeolodzy i naukowcy, mieszamy składniki w poszukujemy wiedzy… Ukonstytuowaliśmy się pod koniec września, chętni i gotowi do pracy! Przez kilka miesięcy, podczas 64 godzin zajęć udało się nam osiągnąć wiele. Podnosiliśmy swoje kompetencje: posługiwanie się językiem ojczystym i technologią informacyjną. Z rezultatami naszych działań możecie zapoznać się poniżej:
● Poznawaliśmy czym jest społeczeństwo z punktu widzenia rożnych kultur i politologii. Zastawialiśmy się jak powinny funkcjonować grupy między ludzkie, a jak funkcjonują i dlaczego często daleko im do ideału. Sprawdzaliśmy czy w naszej okolicy funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, czy jesteśmy zdani tylko na siebie. Niczym don Kichot z La Manchy staraliśmy się pokonać stereotypy, poznając mniejszości narodowe i etniczne w naszym kraju… i w przeciwieństwie do błędnego rycerza odnieśliśmy sukces
● Przenieśliśmy się w świat polityki… zastanawialiśmy się czym są partie, jak funkcjonują i jakie jest ich miejsce w społeczeństwie. Udało nam się także poznać różne typy ustrojów i poglądów politycznych.
● Dzięki wielu ćwiczeniom udało nam się określić nazwę naszego poglądu na świat. W ten sposób zrozumieliśmy trudne dotąd określenia: konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja itp. Przeprowadziliśmy też mini wybory, które posłużyły nam do policzenia mandatów poselskich według kilku metod… matematyka na WOSie, wyszła nam całkiem nieźle.
● Poznaliśmy zasady funkcjonowania państwa. Rozszerzyliśmy swoją wiedzę na temat kompetencji głowy państwa, premiera, rady ministrów i parlamentu. Wcielaliśmy się także w ich rolę rozstrzygając sporne kwestie pomiędzy powyższymi organami władzy.
● Zapoznaliśmy się z kompetencjami wszystkich typów sądów w Polsce. Przeprowadziliśmy nawet symulację procesu sądowego. W tym celu każdy miał przypisaną rolę oskarżyciela, sędziego, obrońcy, świadków oraz oskarżonego, w której to roli wystąpił prowadzący zajęcia mgr Łukasz Migniewicz
● Dowiedzieliśmy się czym jest tzw. „czwarta władza” i jaką siłę oddziaływania na społeczeństwa mają media
● Wiemy jak funkcjonuje giełda i banki, do czego służą podatki, jakie są ich rodzaje oraz przeprowadziliśmy symulację kryzysu wywołanego złym funkcjonowanie powyższych instytucji
W zajęciach brało udział 4 chłopców i 8 dziewcząt. Zrealizowano 64 godziny zajęć. Ł. Migniewicz

Rezultaty twarde:

● ukończenie szkolenie przez  uczestników

● wyższe oceny roczne i wyniki egzaminów zewnętrznych u  biorących udział w zajęciach

● podniesienie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym u uczestników

● poprawa umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych

Rezultaty miękkie:

● zwiększenie motywacji do rozwijania własnych uzdolnień u beneficjentów

● wzrost pewności sukcesu na egzaminie zewnętrznym

● wzrost pewności siebie w działaniach edukacyjnych i interpersonalnych;

● poszerzenie znajomości niektórych pojęć i praw ekonomicznych.

● poszerzenie umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi

● pogłębienie wiedzy o prawach konsumenta

● ugruntowanie znajomości potrzeb człowieka i zdrowego sposobu ich zaspokajania

● kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia

● rozbudzanie ambicji ucznia do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności

● doskonalenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie