Prowadzący – Alicja Duliba.
2010/2011 dziewcząt – 6, chłopców – 6;
2011/2012 dziewcząt – 7, chłopców – 5.
Suma godzin – 2010/2011  64 godziny;  2011/2012  64 godziny.
Wyjścia: – Muzeum Regionalnego w Trzebnicy, – zajęcia terenowe – Orientacji mapy, lokalizowanie obiektów na mapie.
Konkursy – Zdolny Ślązak gimnazjalista, Czy znasz swój powiat?, Kamienne archiwum Ziemi.
Na każdych zajęciach wykorzystywano technologię informacyjną (komputer, telewizor), oraz przeprowadzono zajęcia w sali komputerowej – Źródła danych w Internecie.
2010/2011 – grupa wykazywała dużą inicjatywę na zajęciach (uczestnicy samodzielnie przygotowywali prezentacje multimedialne);
2011/2012 – grupa nastawiona na zdobywanie i ugruntowanie wiedzy,(ćwiczenia na mapach konturowych)
Rezultaty twarde (dla grup z dwóch lat):
• 100% uczniów ukończyło szkolenie
• część uczniów poprawiło swoje końcowe oceny z geografii
• część uczniów przystąpiło do wyżej wymienionych konkursów
• poprawa sprawności wyszukiwania i selekcjonowania informacji i danych statystycznych zaczerpniętych z Internetu
• lepsza umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
Rezultaty miękkie (dla grup z dwóch lat):
• zwiększenie umiejętności analitycznych i organizacyjnych;
• zwiększenie motywacji do działania
• zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
• rozwój umiejętności zarządzania czasem.