W zajęciach uczestniczyły 24 dziewczynki. Przeprowadzono 128 godzin. Dzięki projektowi szkoła zyskała ogromną ilość sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć fitness, a dziewczęta które brały udział w nim udział otrzymały jednakowe stroje sportowe. W czerwcu 2011 r. zorganizowano zawody „Aerobik w rytmie tańca” między obiema grupami fitness (gimnazjum a liceum). Dzięki zajęciom zostały podniesione u uczennic kompetencje interpersonalne i społeczne (wzrost pewności siebie, lepsze radzenie sobie z problemami, dążenie do wyznaczonych celów). Anna Krzemieniec