Poniżej możecie pobrać i poczytać pierwszy w II edycji projektu numer szkolnej gazetki „Ogólniak” wydanej pod kierunkiem p. Kamili Możdżeń – Berbeć

ogólniak 1