Poniżej możecie pobrać i poczytać drugi numer szkolnej gazetki „Ogólniak” wydanej pod kierunkiem p. Kamili Możdżeń – Berbeć

ogólniak 2