W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów: 6 chłopców i 18 dziewcząt. Przeprowadzono 128 godzin lekcyjnych. Zorganizowano wyjazdy do Teatru Polskiego, Teatru Współczesnego i Impartu oraz spotkania:

• z  pisarzem Wojciechem Bonowiczem
• warsztaty z  poetką Justyną Paluch
• debata obywatelska  z władzami powiatu, gminy, naczelnikiem wydziału oświaty oraz redaktorem naczelnym Nowej
• warsztaty z wolontariuszem  z UNESCO  w ramach projektu „Obojętność boli”
• zajęcia warsztatowe w Tygodniu Edukacji Globalnej;
• udział w warsztatach filmowych w ramach Tygodnia Edukacji Filmowej ;
• spotkanie z wolontariuszką z Ghany z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
Udział w Powiatowym Konkursie Dziennikarsko- Literackim
Rezultaty:
Podniesienie kompetencji czytelniczo-medialnych w zakresie języka ojczystego i technologii informacyjnej (podwyższenie ocen z języka polskiego i wiedzy o kulturze, wysokie noty na zewnętrznym egzaminie ustnym z języka polskiego) Monika Komisarczyk