Poniżej możecie pobrać i poczytać trzeci numer szkolnej gazetki „Ogólniak” wydanej pod kierunkiem p. Kamili Możdżeń – Berbeć

ogólniak 3