W zajęciach nauki pływania wzięło udział 179 uczniów. Na basenie zrealizowano 128 godzin. Opiekę w trakcie zajęć sprawowali: p. Andrzej Stęplowski, p. Cecylia Pawlik – Kądziołka, p. Joanna Pilip i p. Sławomira Gniadek.

Rezultaty:
1. Podwyższenie kompetencji   społecznych i interpersonalnych.
2. Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.
3. Zdobycie  KART PŁYWACKICH  przez 30 % uczestników.
4. Wskazanie kierunku działania na przyszłość, w której aktywność fizyczna jest nieodzownie związana
ze zdrowym trybem życia.
5. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym.
6. Integracja zespołów klasowych.