W zajęciach wzięło udział 36 uczniów: 7 chłopców i 29 dziewcząt. Zrealizowano 192 godzin lekcyjnych.

Wyjazdy do teatrów:
 • Rok 2010/11 : „Nie do pary”, „Sztandar ze spódnicy”, „Przytuleni” (wszystkie spektakle w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu),
 • Rok 2011/12 : „Testament psa” (Teatr PWST we Wrocławiu), „Kaspar”,  „Trans-Atlantyk” (Teatr Współczesny we Wrocławiu).
Wyjazdy na uczelnie itp.: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Gazeta Wrocławska.
Spotkania z praktykami:
 • Przemysław Radzyński (dziennikarz),
 • Dagmara Just (studentka dziennikarstwa i psychologii),
 • Agnieszka Janiak (wykładowca akademicki),
 • Katka Szmorąg (fotograf),
 • Marek Staniewicz (wydawca),
 • Grzegorz Stadnik (fotograf),
Udział w zawodach, konkursach, olimpiadach:
 • 7 miejsce w 16 Ogólnopolskim Konkursie Forum Pismaków (2011),
 • udział w Ogólnopolskim Wirtualnym Festiwalu Filmowym (2012),
 • udział w IX Powiatowym Konkursie Dziennikarsko – Literackim (2011, 2012),
 • udział w I Olimpiadzie Medialnej (2012),
Produkty i rezultaty:
 • 12 numerów gazetki szkolnej „Ogólniak”
 • prowadzenie bloga internetowego,
 • organizacja I oraz II Tygodnia Kultury Filmowej (projekcje filmów, warsztaty, spotkania z reżyserem i operatorem filmowym, współpraca z Trzebnickim Ośrodkeim Kultury)
 • udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej Filmoteka Szkolna,
 • udział w kursie internetowym Filmoteka Szkolna. Akcja!
 • udział w Ogólnopolskim Wirtualnym Festiwalu Filmowym,
 • organizacja VIII oraz IX Powiatowego Konkursu Dziennikarsko – Literackiego (współpraca z Nową – gazetą trzebnicką, polonistami z powiatu trzebnickiego, pozyskanie sponsorów: BIK Computer z Trzebnicy, Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego). Kamila Możdżeń – Berbeć