W zajęciach wzięły udział 24 dziewczęta. Zrealizowano 128 godzin lekcyjnych. Prowadziła je p. Joanna Pilip. Uczennice dwukrotnie wzięły udział w zawodach międzygrupowych.

Rezultaty:
• Wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych.
• Rozwój osobowości i charakteru uczennic: pewności siebie, dążenia do wyznaczonych celów, łatwości nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie z problemami.
• Podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz rozwijanie  umiejętności technicznych i taktycznych  z zakresu zespołowych gier sportowych.
• Reprezentowanie szkoły w  rozgrywkach piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej w ramach Gimnazjady i Licealiady Dolnośląskiej.