W zajęciach brało udział 24 uczniów: 15 dziewcząt i 9 chłopców. Przeprowadzono 128 godzin lekcyjnych. Prowadząca: Angelika Świątnicka – Antonów. Zajęcia uczą poprawnej dykcji, recytacji, tworzenia scenariuszy i przedstawień teatralnych, wykonywania pacynek, wyrażania swobodnej ekspresji, krytycznego odbioru dzieł sztuki; wspierają wszechstronny rozwój, pobudzają wyobraźnię i przygotowują do współpracy w grupie. Zorganizowano wyjazdy do teatru na spektakle: „Smycz”, „Akropolis. Rekonstrukcja”, „BAT YAM”, „Chwila” i 4 spotkania z praktykiem – Elżbietą Lisowską- Kopeć (aktorką Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze). Przygotowano scenariusze teatralne i wystawiono sztuki: „Idea” i „Kim jestem?”.

Rezultaty twarde:
  • Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym;
  • Poprawa umiejętności komunikacji w kontaktach interpersonalnych;
  • Podwyższenie umiejętności wykorzystania ICT.