W zajęciach wzięło udział 48 dziewcząt. Przeprowadzono 256 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadziła p. Katarzyna Kaszuba. Każda uczestniczka zajęć, zarówno gier zespołowych jak i fitness, brała udział w zawodach sportowych, podsumowujących cykl spotkań. Dziewczęta biorące udział w zajęciach fitness zaprezentowały układ ćwiczeń na stepach podczas uroczystości szkolnej – Gala Talentów.

Rezultaty:
1.Podwyższenie kompetencji społecznych i interpersonalnych.
2. Przygotowanie uczniów do pracy w zespole.
3. Zmiana postawy wobec własnego zdrowia i aktywności fizycznej.