W zajęciach Szkolnego Ośrodka Kariery wzięło udział 180 uczniów: 133 dziewczęta i 47 chłopców. Przeprowadzono 144 godziny warsztatów oraz 80 godz. konsultacji indywidualnych. Zajęcia prowadziła p. Bogumiła Łukaniec.

Produkty:
segregatory z materiałami z wykonanych ćwiczeń, rozwiązanymi testami dotyczącymi samopoznania i planem kariery uwzględniającym wykształcenie przyrodnicze lub techniczne.
Rezultaty twarde:
  • opracowanie indywidualnego planu kariery – portfolio – 70 ucz.
  • wzrost wiedzy o lokalnym i regionalnym rynku pracy
Rezultaty miękkie:
  • zwiększenie motywacji do wyboru zawodów potrzebnych na regionalnym rynku pracy.