W zajęciach uczestniczyło 96 uczniów: 62 dziewczęta i 34 chłopców. Zrealizowano 512 godzin lekcyjnych. Zorganizowano 6 wyjazdów na Politechnikę Wrocławską. Zajęcia prowadziła p. Małgorzata Jeżewska. Prowadzone były metodami aktywizującymi, które pomagały uczniom pogłębiać zainteresowanie fizyką, przyswoić bez trudu nową wiedzę, rozwijać własne pomysły i idee, komunikować się, dyskutować i wymieniać poglądy.

Zajęcia miały na celu

• podwyższanie kompetencji dotyczących organizacji i planowania uczenia się fizyki.

• podwyższanie kompetencji informatycznych w celu wyszukiwania i wykorzystania informacji naukowych do wyjaśniania zjawisk fizycznych.

• podwyższanie kompetencji współdziałania w zespole i pracy w grupie.

Program zajęć obejmował:

• Stosowanie pojęć i praw fizycznych do rozwiązywania problemów praktycznych.

• Rozwiązywanie zadań wymagających uzasadniania, obserwacji, opisywania.

• Samodzielne lub zespołowe planowanie doświadczeń, przeprowadzanie ich, analizowanie i wyciąganie wniosków.

• Praktyczne zastosowanie rozwiązywanych zagadnień w technice.

• Rozwiązywanie problemów integrujących różne działy fizyki jak również fizyki z matematyką, techniką i innymi naukami przyrodniczymi.

• Ocenianie przeprowadzonych doświadczeń, popełnianych błędów, niepewności pomiarowych i sposobów ich eliminowania.

Rezultaty twarde:

• uzyskanie wyższych ocen rocznych i wyników na egzaminach zewnętrznych.

• podwyższenie umiejętności przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rezultaty miękkie:

• zwiększenie motywacji do rozwijania własnych uzdolnień przyrodniczych.

• wzrost motywacji dziewcząt do wyboru zawodów „męskich”.

• wzrost pewności siebie w działaniach edukacyjnych.

• nabycie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie

Uczniowie o projekcie:

„Czas mija szybko, ale jeszcze szybciej upływają nam kolejne projekty z fizyki w każde sobotnie przedpołudnie. Ostatnio ciekawe doświadczenia które wykonywaliśmy na zajęciach dodatkowo przyspieszyły każdą minutę. Czyli w skrócie – nie nudzimy się … Mimo, że doświadczenia czasami są dość trudne i trzeba się napracować, a wyniki nie zawsze wychodzą prawidłowe, zdecydowanie lubimy takie lekcje. Bo przecież nauka fizyki to nie tylko teoretyczne rozwiązywanie problemów, ale także dostrzeżenie jej w codziennym życiu… Projektowe zajęcia z fizyki to nie tylko nauka ale także świetna zabawa. Największą radość sprawiają nam doświadczenia, podczas których możemy zobaczyć fizyką na własne oczy.”  Paulina kl. II