Zajęcia prowadziła Agnieszka Jagodzińska-Zaleska. W zajęciach uczestniczyło 48 uczniów: 13 chłopców oraz 35 dziewczyn. Zrealizowanych zostało 256 godzin historii.
W ramach zajęć projektowych młodzież była przygotowywana do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego. Na zajęciach kształtowano wiedzę oraz umiejętności z zakresu historii :sztuki, gospodarki, ustrojów politycznych oraz transformacji ekonomiczno-społecznych. W wyniku prowadzonych zajęć odnotowano przyrost wiedzy i kompetencji kluczowych  oraz umiejętność korelowania informacji interdyscyplinarnych. Rezultatem w/w zajęć są również tematyczne prezentacje multimedialne opracowane i przygotowane przez młodzież.