W dniu 14.06.2012 r. odbył się wyjazd dwóch grup projektowych z fizyki na Politechnikę Wrocławską  w ramach projektu: „Kształcąc nowocześnie równamy szanse”. Jednym z tematów, które zostały zaprezentowane była optyka.  Zapoznaliśmy się z procesem powstawania obrazów poprzez soczewki oraz wyznaczaliśmy ogniskową soczewki metodą Bessela.Świetnie poradziliśmy sobie z tym zadaniem, zyskując uznanie osoby prowadzącej.  Wyjazd był bardzo interesujący, pogłębił on naszą wiedzę w dziedzinie fizyki. Sebastian Mucha kl. II c.

W dniu 14 czerwca 2012 r. uczniowie przynależący do grupy projektowej KNRS z fizyki mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Tematyka ćwiczeń była związana z bardzo istotnym działem fizyki, a mianowicie  optyką. Podzieleni  na kilka grup wyznaczaliśmy ogniskową soczewki metodą Bessela oraz przez pomiar promieni krzywizn soczewek. Ponadto poznaliśmy zasadę działania kilku rodzajów lunet, lornetki, matrycy światłoczułej CCD oraz innych układów optycznych. Krzysztof Gowieńczyk kl. II c

Dnia 14.06.2012 r. miał miejsce wyjazd uczniów klas II LO, uczestników projektu z fizyki na Politechnikę Wrocławską. Wraz z p. M. Jeżewską dotarliśmy na miejsce ok. godziny 15.00. Tam zostaliśmy podzieleni na dwie grupy 12 – osobowe i ulokowani w odpowiednich salach. Pierwsza grupa zajmowała się na początku efektem Halla – poznaliśmy budowę hallometru oraz dowiedzieliśmy się, jak obliczyć napięcie Halla. Następnie przenieśliśmy się do innej sali, w której badaliśmy moc światła i obliczaliśmy stałą siatki dyfrakcyjnej. Druga grupa natomiast przeprowadzała doświadczenia z zakresu optyki. Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe i na pewno przydadzą nam się w przyszłości. Mamy nadzieję, że wiele takich wyjazdów jest jeszcze przed nami, gdyż jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i uważamy doświadczenia za najlepszy i najskuteczniejszy sposób nauki fizyki. Kinga Górna kl. II d