Zgodnie z planem w dniu 18-go czerwca 2012 roku podsumowaliśmy całoroczną pracę uczniów z trzech grup sportowych realizujących projekt „Gry zespołowe”. Były to międzygrupowe zawody sportowe w piłce siatkowej i koszykowej. Los zdecydował, kto z kim grał.  Wszystkim nam – prowadzącym zajęcia, jak i uczestnikom – zależało zarówno w czasie trwania projektu jak i podczas zawodów na wykazywaniu się umiejętnością pracy w zespole, wzrostem pewności siebie oraz poprawie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami.Tę ważną cechę nabywa się między innymi w walce zgodnej z zasadami fair play. Świadome zespołowe współdziałanie prowadzi do samorealizacji i zachęca do uprawiania sportów „całego życia”. Zawody wyłoniły zwycięzców i tych którzy zajęli dalsze miejsca. Ale tak naprawdę wszyscy powinni czuć się zwycięzcami, bo wytrwale przez cały rok pracowali nad sobą, nad swoimi słabościami, a wyniki czysto sportowe są tylko dopełnieniem założonych sobie celów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Dla uczestników projektu ważny był udział w takiej konfrontacji, klimat zawodów, a w ostateczności właściwa postawa wobec własnego zdrowia i sprawności fizycznej.  Prowadzący te zawody i całoroczne zajęcia mają nadzieję, że ich oferta znalazła właściwy grunt a młodzież nabrała pewności siebie w rozwiązywaniu problemów osobistych podnosząc poziom samooceny. Prowadzący zajęcia: Jarosław Jeżewski  i Andrzej Stęplowski