Poniżej możecie pobrać i poczytać czwarty numer szkolnej gazetki „Ogólniak” wydanej pod kierunkiem p. Kamili Możdżeń – Berbeć

ogólniak 4