Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z biologii p. Adrianny Podchorodeckiej

podhorodecka_plakat