Poniżej możecie pobrać i obejrzeć plakat podsumowujący zajęcia z biologii p. Heleny Dąbrowskiej.

dabrowska_plakat