Obecnie obie grupy projektowe zapoznały się z materiałem związanym z starożytną Grecją. Kolejnym etapem w edukacji historycznej będzie zapoznanie uczestników zajęć z aspektami polityki, gospodarki oraz kultury starożytnego Rzymu. Agnieszka Jagodzińska – Zaleska