Program warsztatów Szkolnego Ośrodka Kariery realizowanych w ramach projektu, ma na celu zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Programem objętych jest 90 uczniów (60 ucz. gimnazjum i 30 ucz. liceum). Zajęcia odbywają się w 6 grupach 15-osobowych po 12 godzin dla każdej grupy. Dla 40 osób z zaburzoną samooceną, dodatkowo odbędą się konsultacje po 1 godzinie.(Razem 112 godzin)
1. Cele programu:
a) kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny w oparciu o poznanie predyspozycji, zainteresowań i talentów,
b) wzrost umiejętności niezbędnych do prawidłowego przebiegu kariery zawodowej  (ćwiczenie technik szybkiego uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów przyrodniczych i mat-fiz)
c/wzrost wiedzy o grupach zawodowych i specjalnościach z uwzględnieniem potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
d) podwyższenie kompetencji pracy zespołowej i poznanie zasad komunikacji.

2. Udział w projekcie pozwolił na zakup programów komputerowych:
a) Test „Czy akceptuję siebie?”
b) Test „Czy jestem przedsiębiorczy?”
c) „Zarządzanie czasem”
d) Test preferencji i predyspozycji zawodowych
e) Seria Spacery po zawodach – 11 branż
Pomagają one w realizacji programu i  stanowią podstawę poznania siebie i zawodów. Bogumiła Łukaniec