We wtorkowych zajęciach grupy uczestniczy 12 osób – 4 uczniów z liceum z klas pierwszej i drugiej, oraz 8 osób z gimnazjum z klas pierwszej, drugiej i trzeciej. Na cotygodniowych zajęciach, grupa rozwiązuje dużą ilość zadań, korzystając pomocy wchodzących w skład pakietu edukacyjnego. Na każdych zajęciach uczniowie pracują również w oparciu o przygotowane prezentacje multimedialne oraz programy komputerowe. Po dwóch miesiącach pracy nie straszne są im różne zadania geograficzne z wykorzystaniem wiedzy matematycznej i fizycznej (obliczenia różnego rodzaju). Pomimo dużego przekroju wieku uczestników na zajęciach, uczniowie bardzo dobrze ze sobą współpracują. Alicja Duliba