Od 11 lutego 2011 roku na zajęcia na pływalni w Brzegu Dolnym dojeżdża II grupa uczniów I klas gimnazjum (I C i druga połowa klasy I B). Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy ćwiczebne w zależności od poziomu umiejętności pływackich. W czasie zajęć uczą się bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym,  a także poznają i doskonalą technikę pływania różnymi stylami. Chętni uczniowie mogą również  poddać weryfikacji swoje umiejętności podczas egzaminu na kartę pływacką. Joanna Pilip