19. kwietnia 2011 r. grupy projektowe z fizyki uczestniczyły w lekcji fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajęcia dotyczyły zjawisk związanych z optyką geometryczną, falową, kwantową. Zobaczyliśmy ciekawe doświadczenia związane z przejściem światła przez pryzmaty i soczewki powietrzne.  Dowiedzieliśmy się jak wyznaczyć dowolną długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej. Wyjaśniono nam, na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i jego zastosowanie w życiu codziennym. Myślimy, że wzbogaciły one naszą dotychczasową wiedzę i na pewno niektórym przybliżyły i dokładnie wyjaśniły nurtujące nas wątpliwości związane z optyką.