W trakcie kilkumiesięcznej edukacji z zakresu teatru młodzież w ramach zajęć projektowych „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse” miała okazję poznać m.in.: techniki prawidłowego oddychania, zasady poprawnego akcentowania, ćwiczenia dykcyjne, artykulacyjne, ćwiczenia krytycznego odbioru dzieła teatralnego i literackiego, techniki  ruchu scenicznego i różnych form tanecznych.
Głównym celem było stworzenie scenariusza spektaklu teatralnego, wymagającego łączenia literatury, plastyki, muzyki, ruchu (tańca, pantomimy) w spójne, jednolite dzieło, odnoszące się do jakiegoś problemu. W efekcie uczniowie mieli okazję samodzielnie zaplanować i przygotować przedstawienie pt. „Kim jestem”, podejmujące problem konformizmu, przybierania masek i wcielania się w różne role. Uczniowie w ramach projektu byli w teatrze na spektaklu „Smycz” i „Akropolis” oraz uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez aktorkę teatralną.
Dzięki zajęciom młodzież podwyższyła swoje kompetencje  posługiwania  się  językiem ojczystym poprzez rozwijanie umiejętności:
a) słuchania i czytania ze zrozumieniem
b) mówienia i pisania na temat, zgodnie z zasadami polszczyzny.
Angelika Świątnicka