Na zajęciach listopadowych, grupa geograficzna licealno-gimnazjalna, poznawała tektonikę płyt litosfery oraz astronomiczne podstawy funkcjonowania systemu przyrodniczego Ziemi. Istnienie życia na Ziemi zawdzięczamy przede wszystkim promieniowaniu słonecznemu, które napędza wszystkie zjawiska związane z pogodą i klimatem ziemskimi. Grupa najbardziej zainteresowana była ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi występującymi na naszej planecie. Trzy uczestniczki zajęć przeszukując zasoby internetu pod tym kątem, przygotowały na zajęcia, prezentację multimedialną oraz filmy dostępne w sieci. Zajęcia były dla wszystkich bardzo interesujące.

Na grudniowych zajęciach kontynuowaliśmy cykl zajęć związanych z dynamiką atmosfery. Omawiane były rekordy dotyczące różnych składników pogody oraz wyjaśniane mechanizmy, które odpowiadają za ich występowanie w pewnych, charakterystycznych miejscach na Ziemi. Uczestnicy potrafią wyjaśnić dlaczego najbardziej mokro jest w Czerapundżi u podnóża Himalajów, a z jakiego powodu najbardziej sucho na pustyni Atacama. Korzystając z oficjalnych stron internetowych o pogodzie oraz z programu multimedialnego uczniowie poznawali zasady powstawania map pogody, które mogą oglądać w serwisach pogodowych, a korzystając z pakietu edukacyjnego rysowali własną mapę synoptyczną.
(do zajęć styczniowych)
Gdyby nie ten cudowny związek chemiczny, nawet najbardziej sprzyjające miejsce na Ziemi nie nadawało by się do egzystencji. Hydrosfera to powłoka wodna, która przenika każdy organizm. Zasoby wodne Ziemi są niestety ograniczone, a ludzie zachowują się tak, jak gdyby było jej nieskończenie wiele. Uczniowie z grupy geograficznej licealno-gimnazjalnej zdają sobie już doskonale z tego sprawę. Na zajęciach szacowali zasoby wodne Ziemi i poznawali poszczególne elementy hydrosfery. Pod koniec tego cyklu zajęć korzystając z programu multimedialnego oraz pakietu edukacyjnego uczestnicy rysowali rozmieszczenie na ziemi elementów przyrodniczych, które przede wszystkim zależą od występowania wody, są to formacje roślinne.
(do zajęć lutowych)
Rozmieszczenie ludzi na ziemi jest bardzo nierównomierne, ale dzięki wiadomościom zdobytym na wcześniejszych zajęciach, uczestnicy potrafili doskonale poradzić sobie ze wskazaniem najistotniejszych barier i czynników przyrodniczych sprzyjających osadzaniu się ludzi w pewnych regionach. Jednak najbardziej interesowały uczestników to co różnicuje ludzi na poszczególne rasy. Korzystając z pakietu edukacyjnego wyznaczyliśmy pierwotne granice występowania poszczególnych ras a następnie porównaliśmy ze współczesnym ich rozmieszczeniem.
Drugim bardzo interesującym zagadnieniem były religie ludzkości. Jedna z uczennic, szczególnie interesująca się tym tematem, przygotowała prezentację z bogatym materiałem zdjęciowym, którą zaprezentowała na zajęciach. W ten sposób poznaliśmy podstawy demografii, czyli nauki zajmującej się życiem, powstawaniem i przemijaniem społeczności ludzkiej, oraz jej strukturą społeczną, oraz rozmieszczeniem przestrzennym i odziaływaniami społecznymi i socjologicznymi.
(do zajęć marcowych)
Demografia zajmuje się wieloma aspektami występowania człowieka na ziemi i oddziaływaniami jakie z tego tytułu powstają. Współczesny człowiek jest istotą bardzo mobilną, wpływa na migracje, urbanizacje, przyrost naturalny i wytwarzanie PKB.
Dla uczestników zajęć geograficznych nie są to już pojęcia tajemnicze, ponieważ poznali prawa rządzące demografią i zgodnie orzekli, że jest to bardzo interesująca dziedzina wiedzy. Uczestnicy przekonali się, że przy rozwiązywaniu zadań z demografii przydaje się znajomość  matematyki. Korzystając z mierników rozwoju państw, staraliśmy się określić, w których aspektach Polska mieści się w tych przedziałach, które zaliczają nas do krajów wysoko rozwiniętych, a w których mamy jeszcze wiele do zrobienia.
W kwietniu zaczęliśmy zajmować się środowiskiem fizyczno-geograficznym Polski. Korzystając z programów multimedialnych oraz pakietów edukacyjnych uczestnicy zrobili całą gamę zadań związanych z tymi zagadnieniami. Nie jest tajemnicą teraz ani budowa geologiczna Polski, ani surowce mineralne z tą budową ściśle związane, ani geomorfologia kraju. Uczestnicy doskonale potrafią wskazać główne formy ukształtowania powierzchni i wyjaśnić sposób ich powstania.  Kolejne ćwiczenia dotyczyły mas powietrza napływających nad Polskę, oraz zjawisk pogodowych występujących w naszym kraju, które powstają pod wpływem tych mas powietrza. Na zakończenie kwietniowych zajęć zajmowaliśmy się głównymi rzekami Polski i ich dorzeczami. Alicja Duliba