Linki

Fundusze Unijne

Komisja Europejska   http://www.ec.europa.eu/
Portal Funduszy Strukturalnych http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
Portal Europejskiego Funduszu Społecznego http://www.efs.gov.pl/
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Komponent Regionalny PO KL (DWUP) http://www.pokl.dwup.pl/

Dolny Śląsk

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego http://www.umwd.pl/
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy http://www.dwup.pl/
Dolnośląski Urząd Wojewódzki http://www.duw.pl/
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  http://www.kuratorium.wroclaw.pl/
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  http://www.dops.wroc.pl/

Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy  http://www.legnica.roefs.pl/
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu  http://www.walbrzych.roefs.pl/
Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu  http://www.wroclaw.roefs.pl/
Regionalny Ośrodek EFS w Jeleniej Górze http://www.jeleniagora.roefs.pl/

Urzędy Centralne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/
Ministerstwo Finansów  http://www.mf.gov.pl/
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  http://www.mps.gov.pl/
Ministerstwo Edukacji Narodowej  http://www.men.gov.pl/
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  http://www.nauka.gov.pl/
Ministerstwo Zdrowia  http://www.mz.gov.pl/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  http://www.mkidn.gov.pl/
Ministerstwo Sportu  http://www.msport.gov.pl/